Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

e Stichting Atletiekerfgoed heeft van de samenstellers van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF) een verzoek ontvangen om een aantal lemma's over atletiek te schrijven. Dit is inmiddels gebeurd.
De encyclopedie zal in boekvorm en in internetvorm verschijnen in 2014.

Jaarverslag over 2011

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2011.

Plakboeken Frans Buijs

Frans Buijs
Frans Buijs

De erfgenamen van de begin dit jaar overleden hordeloper Frans Buijs, hebben de plakboeken van Frans aan ons overgedragen. Deze boeken geven een gedetailleerd overzicht van de atletiek in de jaren 1947-1954.

Jaarverslag over 2010

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten over 2010.

Foto's Theo van de Rakt

Van Ilse van de Rakt, dochter van atletiekfotograaf Theo van de Rakt, foto's en meer dan 50.000 negatieven ontvangen over de periode 1975-1990, voor het archief van de stichting.

Houten speren

Van de voormalige materiaal man van GAC, Hans van Eijden, heeft de stichting twee houten speren ontvangen die zijn gebruikt in de jaren '30.

Bamboe polsstok

Sierd Wynalda heeft de stichting een bamboe polsstok geschonken. Tot begin jaren '50 was dat nog een veel gebruikte soort polsstok, waarna de aluminium stok bamboe verdrong. Cor Lamoree heeft met een bamboe stok in 1946 een Nederlands record gesprongen van 3,975 m.

Stichting Atletiekerfgoed in magazine St>rt

In de juni uitgave van blad St>rt staat een artikel over de activiteiten van de stichting. De redactie heeft zelf mogen kiezen uit de verzameling foto's in het archief.