Biografie Adriaan Paulen verschenen

Biografie Adriaan Paulen
Biografie Adriaan Paulen

In deze biografie lees je over een succesvolle sportman, maar belangrijker nog, over misschien wel de grootste sportbestuurder die Nederland ooit gekend heeft. Dat de naam Adriaan Paulen jarenlang gekoppeld was aan de internationale atletiekwedstrijden in Hengelo, was een logisch eerbetoon aan de man die als voorzitter van de internationale atletiekfederatie de drijvende kracht was achter de professionalisering van de atletieksport. Als bestuurslid en later directeur van het Nederlands Olympisch Comité speelde hij een cruciale, initiërende rol bij structurele veranderingen in de Nederlandse sport. 

In 'Tegendraads visionair; de avonturier die nooit thuis was'  lees je over de sporter, de verzetsman, maar ook over de invloedrijke sportbestuurder Paulen die het diplomatieke spel op hoog niveau kende door zijn betrokkenheid bij de grote internationale sportconflicten in de jaren zeventig.

In 1920 is Adje Paulen de eerste Nederlandse atleet ooit die op de Olympische Spelen een plaats in de finale bereikt. En tot op de dag van vandaag is hij met zijn 17 jaar de jongste finalist ooit op de 800m. Na de Spelen in Antwerpen begint Paulen aan een imposante sportcarrière; als 400m- en 800m-loper wint hij vele wedstrijden in binnen- en buitenland en hij verbetert Nederlandse records op de 400m, 800m en 1500m. Tijdens de Tweede Wereldoorlog riskeert Paulen tijdens de bezetting zijn leven. In 1943 wordt hij met diverse collega’s met wie hij in de mijnen werkt gearresteerd door de Duitsers. Uiteindelijk komt hij vrij, waarna hij zijn illegale activiteiten onmiddellijk weer oppakt. Hij gidst zelfs een tankdivisie door Zuid-Limburg om de optrekkende Amerikaanse troepen bij te staan en krijgt daarvoor -na de oorlog- de Militaire Willems-Orde en de Amerikaanse Medal of Freedom. 

Na de oorlog wordt Paulen benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Een aantal indrukwekkende (bestuurs)functies volgen, waaronder vice-voorzitter, directeur van het NOC en voorzitter van de IAAF. In 1985 overlijdt Adriaan Paulen. Dit boek is een ode aan een sportheld, die nooit een blad voor de mond nam. Zijn grootste verdienste is geweest dat hij er niettemin in slaagde altijd draagvlak en structuur te creëren in de omgeving waarin hij verkeerde.

Auteurs:  Cees Haverhoek en Paul van Gool

 

De biografie over Adriaan Paulen is verkrijgbaar via www.sportsmedia.nl voor € 27,25.

Update april 2019

[ook verschenen in de Vriendenband van de Vrienden van de Atletiek]

PERSONELE ZAKEN

Hoog tijd voor een update! Gedurende al een aardig aantal jaren functioneerden onder leiding van voorzitter Roelof Veld, secretaris/penningmeester Frank Koomen en bestuurslid Melchert Kok de zogenaamde ‘handjes’ Chris Konings, Chris van der Meulen, Marius Bos en Hugo Tijsmans.
Dat Chris Konings ernstig ziek werd en hoe het met hem ging hebben we al enkele malen laten weten. Chris komt niet meer naar het bondsbureau, maar staat ons wel in een adviserende rol terzijde. Zijn we blij mee!
Marius Bos heeft aangegeven dat hij ergens dit jaar afscheid neemt. Van zijn doelgerichtheid bij opzoekwerk en zijn grote inzet bij het ordenen en rangschikken van materiaal hebben wij onder andere bij de verhuizing van het depot enorm geprofiteerd.

Toch komen we geen ‘handjes’ tekort, want spontane aanmeldingen hebben dat voorkomen. Eerst meldde Aart van den Berge zich, in de loop van vorig jaar gevolgd door Patty en Wouter Schoemaker en Henk Brouwer. Om veel redenen was dat fantastisch nieuws. Immers:

 • De gemiddelde leeftijd is met meer dan tien jaar verlaagd
 • De ‘nieuwe’ mensen kunnen door degenen met meer ervaring wegwijs worden gemaakt, zodat zij naadloos kunnen overnemen als de oude, oudere handjes -moeten- stoppen.
 • Zowel Patty, Henk als Wouter wonen lekker dichtbij. Dat vermindert de reiskosten voor de Stichting en maakt het gemakkelijker als er tussentijds ‘een haastklusje’ wacht.
 • Meer handen maken nu ook mogelijk om in de loop der tijd ontstaan achterstallige werkzaamheden in te halen.

WAT HEBBEN WE DE AFGELOPEN TIJD GEDAAN?

 • De kast met materiaal van de Vrienden is helemaal geordend en aangevuld.
 • De Atletiek Werelden van 1934 tot 1960 zijn gedigitaliseerd en de resultaten daarvan komen in de loop van dit jaar beschikbaar. Dat betekent, dat iedere belangstellende gewoon thuis op eigen apparatuur alle mogelijke informatie uit die periode kan opzoeken. Bereikbaar via onze website.   Alle AW’s tot en met 1998 staan nu mooi ingebonden te pronken in de bibliotheek,  en voor de opvolgers Atletiek, Atletiek Actueel, Atletiek Magazine en St>rt (tot en met 2011) geldt al bijna hetzelfde.
 • Statistische gegevens als ranglijsten en reglementen zijn geordend.
 • Het foto- en filmarchief is al veel beter ontsloten.
 • Er wordt gewerkt aan een overzicht van álle verenigingen, die lid zijn of zijn geweest van de N.A.U., de K.N.A.U., de KNAU, dan wel de Atletiekunie.
 • En natuurlijk worden er continu naar beste kunnen antwoorden gezocht (en vaak gevonden) op vragen uit het land en van tijd tot tijd worden er schenkingen in ontvangst genomen.
 • De website is fors onder handen genomen! Gemoderniseerd, geactualiseerd. En zoals al eerder aangegeven willen we steeds meer informatie voor iedereen toegankelijk maken! Het adres: www.atletiekerfgoed.nl.

Om elkaar niet voor de voeten te lopen hebben we een taakverdeling gemaakt van de verschillende aandachtsvelden. Die ziet er zo uit:

Aart Archief van de Vrienden Filmarchief  
Chris Vragen beantwoorden Fotoarchief Inventarisatie van ons bezit
Henk Fotoarchief Inventarisatie van ons bezit Overzicht verenigingen
Hugo Beheer inkomend materiaal Vragen beantwoorden Overzicht verenigingen
Marius AW Start e.d. Archief Atletiekunie Archief van de Vrienden
Patty Filmarchief Persoonlijke archieven Overzicht verenigingen
Wouter WR Ranglijsten Statistieken Website  

 

DE -NABIJE- TOEKOMST

Waren we blij dat we het vernieuwde depot in januari al weer bijna geheel op orde hadden, veel beter ingericht dan het vorige; kregen we eind februari te horen dat de oude sporthal waarin ons depot nu gehuisvest is, wordt gesloopt! Als deze Vriendenband wordt bezorgd zijn we waarschijnlijk bezig met een nieuwe verhuizing, nu naar de andere kant naast het bondsbureau. Daar krijgen we een ontegenzeglijk nóg mooiere en grotere ruimte. Maar ook die zal tijdelijk zijn want intussen hebben zoveel vaste bewoners van Papendal behoefte aan opberg- en depotruimte dat het de bedoeling is daarvoor nieuwbouw te realiseren. Voordeel-voor-nu van dit alles: de lessen, geleerd van de verhuizing van afgelopen jaar, komen prima van pas!

Tot hier dit inkijkje in de stand van zaken voor wat betreft Erfgoed. Sommige van de genoemde werkzaamheden zijn afgerond, andere staan nog in de steigers en met enkele zijn we eigenlijk nog maar net begonnen. Erfgoed: een never ending story!

We blijven u op de hoogte houden.


Ontvangen:

Van mevrouw Els van der Zee:  Officieel Programma Athletiek Concours Amsterdam 1932.

Van Harrie Scheepers: diverse films en boeken.

Van beiden in dank aanvaard!

Jaarverslag over 2018

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2018.

Privacy statement

De stichting beheert veel gegevens en een deel daarvan betreft persoonsgegevens. Met de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn ook wij daarom verplicht om aan te geven wat we aan persoonsgegevens opslaan en waarom. De stichting heeft dit verwoord in een privacy statement. Dit statement is hier te downloaden.

Vernieuwde website

Zoals jullie gezien hebben is de website van Stichting Atletiekerfgoed volledig vernieuwd. Naast een frisser uiterlijk is er ook achter de schermen veel veranderd, waarmee we ook meer mogelijkheden hebben. Een voorbeeldje hiervan zijn de uitsluiting van de foto's van de Olympische Spelen 1928 te Amsterdam.

In de nabije toekomst zullen we meer informatie gaan ontsluiten via de website, kom dus zeker een keertje terug.

Flyer Stichting Erfgoed

De stichting heeft een flyer gemaakt met een overzicht van de werkzaamheden en achtergrondinformatie.

Jaarverslag over 2017

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2017.

Boek "130 jaar atletiek in Nederland" digitaal beschikbaar

130 jaar atletiek in Nederland
Cover boek "130 jaar atletiek"

Het in 2000 verschenen boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNAU is in digitale versie beschikbaar.
Downloaden kan per hoofdstuk.